Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.208

Verš

aśru, stambha, pulaka, sveda, kampa tharahari
nāce, gāya, kānde, paḍe prabhu-pada dhari’

Synonyma

aśru — slzy; stambha — ztuhnutí; pulaka — ježení chlupů; sveda — pocení; kampa — chvění se; tharahari — s velkými otřesy; nāce — tančí; gāya — zpívá; kānde — pláče; paḍe — padá; prabhu-pada — lotosové nohy Pána; dhari' — chytající.

Překlad

Bhaṭṭācārya začal v extázi lásky k Bohu ronit slzy a jeho tělo ztuhlo. Projevoval extatickou náladu, potil se, třásl a chvěl. Chvílemi tančil, chvílemi zpíval, chvílemi plakal a chvílemi padal na zem, aby se dotkl Pánových lotosových nohou.