Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.201

Verš

ātma-nindā kari’ laila prabhura śaraṇa
kṛpā karibāre tabe prabhura haila mana

Synonyma

ātma-nindā — sebeodsuzování; kari' — činící; laila — přijal; prabhura — u Pána; śaraṇa — útočiště; kṛpā — milost; karibāre — prokázat; tabe — potom; prabhura — Pána; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Když se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odsoudil za své přestupky a přijal u Pána útočiště, Pán se rozhodl, že mu prokáže svou milost.