Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.165

Verš

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

Synonyma

aparā — nižší; iyam — tato; itaḥ — od té; tu — ale; anyām — jiná; prakṛtim — příroda; viddhi — věz; me — Moje; parām — transcendentální; jīva-bhūtām — v podobě živých bytostí; mahā-bāho — ó válečníku mocných paží; yayā — jimiž; idam — tento; dhāryate — je udržován; jagat — hmotný svět.

Překlad

„,Vedle těchto nižších, hmotných energií je zde ještě další, duchovní energie, a tou je živá bytost, ó válečníku mocných paží. Živé bytosti udržují celý hmotný svět.̀“

Význam

Verše 164 a 165 jsou citovány z Bhagavad-gīty (7.4–5).