Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.140

Verš

bhuvaneśvara-pathe yaiche kaila daraśana
vistāri’ varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana

Synonyma

bhuvaneśvara-pathe — na cestě do Bhuvanéšvaru; yaiche — jak; kaila — činil; daraśana — návštěvy; vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura (ve své knize Caitanya-bhāgavata) obšírně popsal místa, která Pán navštívil cestou do Bhuvanéšvaru.

Význam

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura v Antya-khaṇḍě své knihy Caitanya-bhāgavata pěkně popsal Pánovu cestu do Kataku. Na té cestě Pán navštívil místo známé jako Bálihasta neboli Bálakátíčati. Potom zavítal do města Bhuvanéšvaru, kde se nachází chrám Pána Śivy. Bhuvanéšvarský chrám stojí asi deset kilometrů od Bálakátíčati. O tomto chrámu Pána Śivy je zmínka ve Skanda Purāṇě, v příběhu o Pánově zahradě a jednom mangovníku. Král Kāśirāja chtěl bojovat s Pánem Kṛṣṇou, a tak vyhledal útočiště u Pána Śivy, aby získal sílu s Pánem bojovat. Pán Śiva byl s jeho uctíváním spokojen a pomohl mu bojovat s Kṛṣṇou. Jiné jméno Pána Śivy je Āśutoṣa, což naznačuje, že ho lze snadno uspokojit uctíváním s jakoukoliv motivací, a on dá svému oddanému jakékoliv požehnání, po kterém tento oddaný touží. Lidé proto obvykle Pána Śivu velice rádi uctívají. Kāśirāja tedy získal pomoc Pána Śivy, ale v bitvě s Pánem Kṛṣṇou nejenže prohrál, nýbrž byl i zabit. Kṛṣṇa přemohl zbraň Pāśupata-astru a zapálil město Káší. Pán Śiva si později uvědomil, že pomáhat Kāśirājovi byla chyba, a prosil Pána Kṛṣṇu o prominutí. Tehdy od Pána Kṛṣṇy dostal požehnání v podobě místa známého jako Ékámra-kánan. Později si králové z dynastie Keśarī toto místo zvolili za své hlavní město a dlouhá staletí vládli státu Urísa.