Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.84

Verš

sabe vasi’ krame krame bhojana karila
brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇe āge khāoyāila

Synonyma

sabe — všichni; vasi' — sedící; krame krame — postupně; bhojana karila — uctívali prasādam a jedli je; brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇebrāhmaṇové se svými manželkami; āge — první; khāoyāila — dostali najíst.

Překlad

Všichni, kdo tam byli, si sedli, aby uctili prasādam, a postupně začali jíst. Jako první byli obslouženi všichni brāhmaṇové se svými manželkami.

Význam

Podle systému varṇāśramy jsou vždy brāhmaṇové uctěni jako první. Při této slavnosti proto bylo jídlo nabídnuto nejdříve brāhmaṇům a jejich manželkám a potom ostatním (kṣatriyům, vaiśyům a śūdrům). Tak tomu bylo vždy a v Indii je tomu tak dodnes, přestože kastovní brāhmaṇové už nejsou kvalifikovaní. Systém přetrvává díky varṇāśramským společenským pravidlům.