Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.172

Verš

dugdha-dāna-chale kṛṣṇa yāṅre dekhā dila
tina-bāre svapne āsi’ yāṅre ājñā kaila

Synonyma

dugdha-dāna-chale — pod záminkou přinesení mléka; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yāṅre — jemuž; dekhā dila — zjevil se; tina-bāre — třikrát; svapne — ve snech; āsi' — přicházející; yāṅre — jemuž; ājñā — pokyny; kaila — dal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Mādhavendra Purī byl tak požehnaný, že se před ním Kṛṣṇa osobně objevil pod záminkou přinesení mléka. Třikrát dal Pán Mādhavendrovi Purīmu ve snu pokyny.“