Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.139

Verš

pātra prakṣālana kari’ khaṇḍa khaṇḍa kaila
bahir-vāse bāndhi’ sei ṭhikāri rākhila

Synonyma

pātra — misku; prakṣālana kari' — poté, co umyl; khaṇḍa khaṇḍa — rozbití na kousky; kaila — učinil; bahir-vāse — do svého svrchního oděvu; bāndhi' — zavazující; sei — tyto; ṭhikāri — střepy misky; rākhila — uschoval.

Překlad

Potom misku umyl a rozbil ji na kousky, které zavázal do svého svrchního oděvu, a tak je pečlivě uschoval.