Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.12

Verš

pathe baḍa baḍa dānī vighna nāhi kare
tā’ sabāre kṛpā kari’ āilā remuṇāre

Synonyma

pathe — na cestě; baḍa baḍa — velmi velký; dānī — výběrčí poplatků; vighna — problémy; nāhi — ne; kare — dělají; tā' sabāre — všem; kṛpā kari' — prokazující milost; āilā — došel; remuṇāre — do vesnice zvané Remuna.

Překlad

Po cestě bylo mnoho řek a u všech stáli výběrčí poplatků. Pánovi však nedělali problémy a On jim prokazoval svou milost. Nakonec došel do vesnice Remuny.

Význam

Osm kilometrů na západ od železniční stanice Baléšvar se nachází vesnice Remuna. Dodnes v ní stojí chrám Kṣīra-corā-gopīnātha se samādhi (hrobkou) Rasikānandy Prabhua, nejpřednějšího žáka Śyāmānandy Gosvāmīho.