Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.14

Verš

śuni’ tā-sabāra nikaṭa gelā gaurahari
‘bala’ ‘bala’ bale sabāra śire hasta dhari’

Synonyma

śuni' — když slyšel; -sabāra — je všechny; nikaṭa — blíže; gelā — přišel; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bala bala — pokračujte ve zpívání; bale — řekl; sabāra — všech; śire hasta dhari' — pokládající ruku na hlavy.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, jak všichni pasáčci také zpívají „Hari! Hari!“, velice Ho to potěšilo. Přišel k nim, položil jim na hlavy svou dlaň a řekl: „Stále takto zpívejte.“