Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.93

Verš

ajā-gala-stana-nyāya anya sādhana
ataeva hari bhaje buddhimān jana

Synonyma

ajā-gala-stana-nyāya — jako struky na krku kozy; anya — ostatní; sādhana — praktiky duchovního života; ataeva — proto; hari — Nejvyšší Osobnost Božství; bhaje — uctívá; buddhimān jana — inteligentní člověk.

Překlad

„Mimo oddané služby jsou všechny metody seberealizace jako struky na krku kozy. Inteligentní člověk proto přijme pouze oddanou službu a všech ostatních způsobů seberealizace zanechá.“

Význam

Bez oddané služby jsou ostatní způsoby seberealizace a duchovního života k ničemu. Jiné metody nemohou za žádných okolností přinést dobré výsledky, a proto jsou přirovnány ke strukům na krku kozy. Tyto struky nemohou dát mléko, i když to tak může vypadat. Neinteligentní člověk nechápe, že na transcendentální úroveň ho může povznést jedině oddaná služba.