Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.80

Verš

tina sādhane bhagavān tina svarūpe bhāse
brahma, paramātmā, bhagavattā, — trividha prakāśe

Synonyma

tina sādhane — těmito třemi postupy; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tina — třech; svarūpe — v podobách; bhāse — jeví se; brahma — neosobní rys; paramātmā — lokalizovaný rys; bhagavattā — a Nejvyšší Osobnost Božství; trividha prakāśe — tři projevy .

Překlad

„Absolutní Pravda je jedna, ale podle způsobu, jakým se k Ní přibližujeme, se jeví ve třech podobách – jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství.“