Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.305

Verš

“urukrame eva bhaktim eva ahaitukīm eva kurvanty eva”

Synonyma

urukrame — nejmocnějšímu; eva — pouze; bhaktim — oddanou službu; eva — pouze; ahaitukīm — bez motivu; eva — pouze; kurvanti — provádějí; eva — pouze.

Překlad

„Slova ,urukramà, ,bhaktì, ,ahaitukī̀ a ,kurvantì se opakovaně přidávají ke slovu ,evà. Tak je vysvětlen další význam.“