Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.396

Verš

goloka, gokula-dhāma — ‘vibhu’ kṛṣṇa-sama
kṛṣṇecchāya brahmāṇḍa-gaṇe tāhāra saṅkrama

Synonyma

goloka — planeta známá jako Goloka; gokula-dhāma — duchovní země, pastviny pro krávy surabhi; vibhu — bohatá a mocná; kṛṣṇa-sama — stejně jako Kṛṣṇa; kṛṣṇa-icchāya — svrchovanou vůlí Kṛṣṇy; brahmāṇḍa-gaṇe — v každém vesmíru; tāhāra — Goloky a Gokuly dhāmů; saṅkrama — zjevení.

Překlad

„Duchovní sídlo známé jako Goloka, které je pastvinou pro krávy surabhi, je stejně mocné a bohaté jako Kṛṣṇa. Vůlí Kṛṣṇy se s Ním původní dhāmy Goloka a Gokula projevují ve všech vesmírech.“