Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.329

Verš

yugāvatāra ebe śuna, sanātana
satya-tretā-dvāpara-kali-yugera gaṇana

Synonyma

yuga-avatāra — inkarnace pro daný věk; ebe — nyní; śuna — slyš; sanātana — ó Sanātano Gosvāmī; satya-tretā-dvāpara-kali-yugera — Satya-yugy, Tretā-yugy, Dvāpara-yugy a Kali-yugy; gaṇana — chronologické pořadí.

Překlad

„Ó Sanātano, nyní ode Mne slyš o yuga-avatārech, inkarnacích pro každý věk. Nejdříve je třeba říci, že existují čtyři yugy – Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga a Kali-yuga.“