Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.295

Verš

virāṭ vyaṣṭi-jīvera teṅho antaryāmī
kṣīrodakaśāyī teṅho — pālana-kartā, svāmī

Synonyma

virāṭ — vesmírná podoba; vyaṣṭi-jīvera — všech živých bytostí; teṅho — On; antaryāmī — Nadduše; kṣīra-udaka-śāyī — Pán Viṣṇu ležící v oceánu mléka; teṅho — On; pālana-kartā — udržovatel; svāmī — vládce.

Překlad

„Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je vesmírnou podobou Pána a je Nadduší každé živé bytosti. Je známý jako Kṣīrodakaśāyī, protože leží v oceánu mléka. Je udržovatelem a vládcem vesmíru.“