Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.296

Verš

puruṣāvatārera ei kailuṅ nirūpaṇa
līlāvatāra ebe śuna, sanātana

Synonyma

puruṣa-avatārera — všech puruṣa-avatārů; ei — toto; kailuṅ nirūpaṇa — popsal jsem; līlā-avatāra — inkarnace pro zábavy; ebe — nyní; śuna — prosím poslouchej; sanātana — ó Sanātano.

Překlad

„Ó Sanātano, plně jsem popsal tři puruṣa-avatāry Viṣṇua a nyní prosím poslouchej, co ti povím o inkarnacích určených k zábavám.“