Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.254

Verš

icchā-jñāna-kriyā vinā nā haya sṛjana
tinera tina-śakti meli’ prapañca-racana

Synonyma

icchā-jñāna-kriyā — myšlení, cítění, chtění, poznání a činnost; vinā — bez; — ne; haya — je; sṛjana — stvoření; tinera — těchto tří; tina-śakti — tři energie; meli' — kombinující se; prapañca-racana — vesmírné stvoření.

Překlad

„Bez myšlení, cítění, chtění, poznání a činnosti nemůže dojít ke stvoření. Vesmírný projev vzniká na základě spojení nejvyšší vůle, poznání a činnosti.“