Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.242

Verš

catvāro vāsudevādyā
nārāyaṇa-nṛsiṁhakau
hayagrīvo mahākroḍo
brahmā ceti navoditāḥ

Synonyma

catvāraḥ — čtyři hlavní ochránci; vāsudeva-ādyāḥ — Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha; nārāyaṇa — včetně Pána Nārāyaṇa; nṛsiṁhakau — včetně Pána Nṛsiṁhy; hayagrīvaḥ — Pána Hayagrīvy; mahākroḍaḥ — Pána Varāhy; brahmā — Pána Brahmy; ca — také; iti — takto; nava-uditāḥ — devět osobností.

Překlad

„  ,Těmito devíti osobnostmi, o kterých je zmínka, jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Nārāyaṇa, Nṛsiṁha, Hayagrīva, Varāha a Brahmā.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.451). Brahmā, o kterém je zde zmínka, není běžná živá bytost. Někdy, když schází živá bytost, jež by se ujala postavení Brahmy, expanduje se jako Pán Brahmā samotný Mahā-Viṣṇu. Tento Brahmā není považován za jednu z živých bytostí, protože je expanzí Viṣṇua.