Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.209

Verš

padmanābha, trivikrama, nṛsiṁha, vāmana
hari, kṛṣṇa ādi haya ‘ākāre’ vilakṣaṇa

Synonyma

padmanābha — Padmanābha; trivikrama — Trivikrama; nṛsiṁha — Nṛsiṁha; vāmana — Vāmana; hari — Hari; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; ādi — a tak dále; haya — jsou; ākāre vilakṣaṇa — lišící se v různých tělesných rysech.

Překlad

„Z Nich mají různé tělesné rysy Padmanābha, Trivikrama, Nṛsiṁha, Vāmana, Hari, Kṛṣṇa a další.“