Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.182

Verš

aparikalita-pūrvaḥ kaś camatkāra-kārī
sphuratu mama garīyān eṣa mādhurya-pūraḥ
ayam aham api hanta prekṣya yaṁ lubdha-cetāḥ
sarabhasam upabhoktuṁ kāmaye rādhikeva

Synonyma

aparikalita — nevídaná; pūrvaḥ — dříve; kaḥ — kdo; camatkāra-kārī — způsobující údiv; sphuratu — projevuje; mama — Moje; garīyān — větší; eṣaḥ — toto; mādhurya-pūraḥ — množství sladkosti; ayam — toto; aham — Já; api — dokonce; hanta — běda; prekṣya — zhlédnutím; yam — čehož; lubdha-cetāḥ — Moje mysl je zmatená; sarabhasam — vášnivě; upabhoktum — užívat si; kāmaye — toužím; rādhikā iva — jako Śrīmatī Rādhārānī.

Překlad

„  ,Kdo projevuje větší množství sladkosti, než je ta Má, kterou nikdo předtím nezakusil a která všechny udivuje? Běda, když vidím tu krásu, Moje mysl je zmatená a sám si jí chci vášnivě užívat jako Śrīmatī Rādhārānī.̀  “

Význam

Tento verš vyslovený Vāsudevou ve Dvárace také zaznamenal Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Lalita-mādhavě (8.34).