Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.92

Verš

hena-kāle āilā raghupati upādhyāya
tiruhitā paṇḍita, baḍa vaiṣṇava, mahāśaya

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āilā — přišel; raghupati upādhyāyabrāhmaṇa jménem Raghupati Upādhyāya; tiruhitā — ze státu Tiruhita; paṇḍita — nesmírně učený; baḍa — velký; vaiṣṇava — oddaný; mahāśaya — vážená osobnost.

Překlad

Tehdy přišel Raghupati Upādhyāya z oblasti Tiruhita. Byl to nesmírně vzdělaný učenec, velký oddaný a vážená osobnost.

Význam

Tiruhita nebo Tirhutija je oblast sestávající ze čtyř okresů v Biháru: Sáran, Čampáran, Muzaffarpur a Darbhanga. Obyvatelům z tohoto státu se říká Tiruṭiyové.