Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.66

Verš

dui-bhāi dūra haite bhūmite paḍiyā
bhaṭṭe daṇḍavat kailā ati dīna hañā

Synonyma

dui-bhāi — oba bratři; dūra haite — z dálky; bhūmite — na zem; paḍiyā — padli, aby; bhaṭṭe — Vallabhovi Bhaṭṭovi; daṇḍavat kailā — poklonili se; ati dīna hañā — jsoucí velmi pokorní.

Překlad

Bratři Rūpa Gosvāmī a Śrī Vallabha padli na zem a s velkou pokorou se Vallabhovi Bhaṭṭovi z dálky poklonili.