Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.30

Verš

tabe tāṅre bāndhi’ rākhi’ karilā gamana
ethā nīlācala haite prabhu calilā vṛndāvana

Synonyma

tabe — potom; tāṅre — jeho; bāndhi' — poté, co uvěznil; rākhi' — držící; karilā gamana — odešel; ethā — tehdy; nīlācala haite — z Džagannáth Purí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā vṛndāvana — vydal se do Vrindávanu.

Překlad

Naváb Sanātanu Gosvāmīho znovu zatkl a nechal ve vězení. V té době se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal na cestu z Džagannáth Purí do Vrindávanu.