Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.70

Verš

lokera saṅghaṭṭa dekhi mathurā chāḍiyā
ekānte ‘akrūra-tīrthe’ rahilā āsiyā

Synonyma

lokera — lidí; saṅghaṭṭa — dav; dekhi — když viděl; mathurā — město Mathuru; chāḍiyā — poté, co opustil; ekānte — na osamělém místě; akrūra-tīrthe — u Akrúra-tírthy; rahilā — zůstal; āsiyā — poté, co přišel.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, že se v Mathuře shromažďuje velký dav lidí, odešel k Akrúra-tírtě, kde zůstal na osamělém místě.

Význam

V Bhakti-ratnākaře (páté vlně) je zmínka i o Akrúra-tírtě:

dekha, śrīnivāsa, ei akrūra grāmete
śrī-kṛṣṇa-caitanya-prabhu chilena nibhṛte

„Śrīnivāsi, pohleď na tuto Akrūrovu vesnici. Tady Śrī Caitanya Mahāprabhu přebýval na osamělém místě.“