Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.222

Verš

ei-mata cali‘ prabhu ‘prayāga’ āilā
daśa-dina triveṇīte makara-snāna kailā

Synonyma

ei-mata — takto; cali' — když šel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prayāga — svaté místo Prajág; āilā — přišel na; daśa-dina — deset dní; triveṇīte — na soutoku řek Gangy a Jamuny; makara-snāna kailā — koupal se během slavnosti Makara neboli Māgha-melā.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec přišel do Prajágu, kde se během slavnosti Makara-saṅkrānti (Māgha-mely) po deset dní koupal na soutoku řek Jamuny a Gangy.

Význam

Slovo triveṇī ve skutečnosti znamená soutok tří řek – Gangy, Jamuny a Sarasvatí. Řeka Sarasvatí není v současnosti vidět, ale řeky Ganga a Jamuna se v Iláhábádu slévají.