Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.141

Verš

lokera saṅghaṭṭa, āra nimantraṇera jañjāla
nirantara āveśa prabhura nā dekhiye bhāla

Synonyma

lokera saṅghaṭṭa — davy lidí; āra — a; nimantraṇera jañjāla — rozptylování zvaním; nirantara — neustále; āveśa — extatická láska; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dekhiye bhāla — nevidím v tom nic dobrého.

Překlad

„Jsou zde davy lidí a to neustálé zvaní je rušivé. Pán je navíc neustále pohroužený ve své extázi a emocích. Okolnosti se mi nezdají příliš dobré.“