Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.114

Verš

hlādinyā saṁvid-āśliṣṭaḥ
sac-cid-ānanda īśvaraḥ
svāvidyā-saṁvṛto jīvaḥ
saṅkleśa-nikarākaraḥ

Synonyma

hlādinyā — energií hlādinī; saṁvit — energií saṁvit; āśliṣṭaḥ — obklopený; sat-cit-ānandaḥ — neustále transcendentálně blažený; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; sva — vlastní; avidyā — nevědomostí; saṁvṛtaḥ — obklopená; jīvaḥ — živá bytost; saṅkleśa — trojího utrpení; nikara — množství; ākaraḥ — důl.

Překlad

„  ,Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyšší vládce, vždy oplývá transcendentální blažeností a je doprovázen energiemi hlādinī a saṁvit. Podmíněná duše je však neustále zahalená nevědomostí a zahanbována trojím utrpením. To z ní dělá studnici plnou mnoha různých druhů strádání.̀  “

Význam

Tento výrok Viṣṇua Svāmīho je citován v Bhāvārtha-dīpice, komentáři Śrīdhara Svāmīho ke Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.6).