Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.232

Verš

tabu likhibāre nāre tāra eka kaṇa
uddeśa karite kari dig-daraśana

Synonyma

tabu — přesto; likhibāre — vylíčit; nāre — není schopen; tāra — toho; eka — jeden; kaṇa — zlomek; uddeśa — náznak; karite — udělat; kari — činím; dik-daraśana — ukazání směru.

Překlad

A protože samotný Pán Ananta nedokáže popsat ani zlomek těchto zábav, já pouze ukazuji směr.