Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.223

Verš

kṛṣṇāveśe prabhura preme garagara mana
‘bol’ ‘bol’ kari’ uṭhi’ karena nartana

Synonyma

kṛṣṇa-āveśe — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; preme — láskou; garagara — rozrušená; mana — mysl; bol bol — zpívejte, zpívejte; kari' — říkající; uṭhi' — zvedl se; karena nartana — začal tančit.

Překlad

Mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua blouznila v extázi lásky ke Kṛṣṇovi. Okamžitě se postavil a říkal: „Zpívejte! Zpívejte!“ Potom sám začal tančit.