Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.203

Verš

tā-sabāra prīti dekhi’ prabhu bhāvāveśe
sabā-sane krīḍā kare hañā tāra vaśe

Synonyma

-sabāra — jich všech; prīti — náklonnost; dekhi' — když viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāva-āveśe — v extázi lásky; sabā-sane — se všemi; krīḍā — zábavy; kare — provádí; hañā — jsoucí; tāra — jejich; vaśe — pod kontrolou.

Překlad

Pán byl dojat extatickou láskou, když viděl jejich náklonnost. Začal si s nimi hrát, jako si spolu hrají přátelé, a tak se jimi dobrovolně nechal ovládat.