Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.171

Verš

śuniyā vismita vipra kahe bhaya pāñā
aiche bāt kaha kene sannyāsī hañā

Synonyma

śuniyā — když vyslechl; vismita — užaslý; viprabrāhmaṇa; kahe — řekl; bhaya pāñā — s obavami; aiche bāt — taková slova; kaha — říkáš; kene — proč; sannyāsī hañā — přestože jsi sannyāsī.

Překlad

Jakmile to brāhmaṇa uslyšel, vylekal se a řekl: „Proč říkáš takové věci? Jsi přece sannyāsī.“