Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.143

Verš

ataeva ‘kṛṣṇa-nāma’ nā āise tāra mukhe
māyāvādi-gaṇa yāte mahā bahirmukhe

Synonyma

ataeva — proto; kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; — ne; āise — vstoupí; tāra mukhe — do jejich úst; māyāvādi-gaṇa — všichni māyāvādī; yāte — protože; mahā bahiḥ-mukhe — velcí rouhači kvůli svému silnému ateismu.

Překlad

„Protože jsou māyāvādī velcí rouhači a ateističtí filosofové, z jejich úst nevychází svaté jméno Kṛṣṇy.“

Význam

Māyāvādští filosofové neustále urážejí Nejvyšší Osobnost Božství tvrzením, že nemá žádnou hlavu, ruce ani nohy, proto zůstávají rouhači po mnoho zrození, i když dosáhli částečné realizace Brahmanu. Pokud však takoví impersonalisté neurážejí lotosové nohy Pána, okamžitě se ve společnosti oddaného stanou také oddanými. Pokud se tedy jinými slovy impersonalista nedopouští přestupků, může se stát oddaným, dostane-li možnost sdružovat se s jinými oddanými. Pokud se však dopouští urážek, nemůže ho změnit ani společnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu se tohoto māyāvādského rouhače velmi obával, a tak promluvil následovně.