Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.133

Verš

nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś
caitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto
’bhinnatvān nāma-nāminoḥ

Synonyma

nāmaḥ — svaté jméno; cintāmaṇiḥ — transcendentální blažený dárce veškerých duchovních požehnání; kṛṣṇaḥ — nelišící se od Kṛṣṇy; caitanya-rasa-vigrahaḥ — ztělesnění veškerých transcendentálních nálad; pūrṇaḥ — úplné; śuddhaḥ — čisté, bez hmotného znečištění; nitya — věčné; muktaḥ — osvobozené; abhinna-tvāt — díky neodlišnosti; nāma — svatého jména; nāminoḥ — a osoby, která nese jméno.

Překlad

„  ,Svaté jméno Kṛṣṇy je transcendentálně blažené. Udílí všechna možná duchovní požehnání, protože je to samotný Kṛṣṇa, zdroj veškeré blaženosti. Kṛṣṇovo jméno je úplné a je ztělesněním všech transcendentálních nálad. Za žádných okolností se nejedná o hmotné jméno a není o nic méně mocné než samotný Kṛṣṇa. A jelikož Kṛṣṇovo jméno není znečištěné hmotnými kvalitami, nepřipadá v úvahu, že by mělo něco společného s māyou. Kṛṣṇovo jméno je vždy osvobozené a duchovní; nikdy není podmíněné zákony hmotné přírody. Je tomu tak proto, že se od sebe Kṛṣṇovo jméno a Kṛṣṇa samotný neliší.̀  “

Význam

Toto je citát z Padma Purāṇy.