Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.5

Verš

nīlādri chāḍi’ prabhura mana anyatra yāite
tomarā karaha yatna tāṅhāre rākhite

Synonyma

nīlādri — Džagannáth Purí; chāḍi' — vzdávající se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; anyatra — jinam; yāite — jít; tomarā — vy oba; karaha — vynaložte; yatna — snahu; tāṅhāre — Jeho; rākhite — udržet.

Překlad

Pratāparudra Mahārāja řekl: „Snažte se prosím udržet Śrī Caitanyu Mahāprabhua zde v Džagannáth Purí, protože On teď přemýšlí o tom, že půjde jinam.“