Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.100

Verš

‘kaṭake’ āsiyā kaila ‘gopāla’ daraśana
svapneśvara-vipra kaila prabhura nimantraṇa

Synonyma

kaṭake — do města Kataku; āsiyā — když přišel; kaila — vykonal; gopāla daraśana — návštěvu Pána Gopāla; svapneśvara-viprabrāhmaṇa jménem Svapneśvara; kaila — učinil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Po příchodu do Kataku zhlédl chrám Gopāla a místní brāhmaṇa jménem Svapneśvara Pána pozval na jídlo.