Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.59

Verš

‘ke anna-vyañjana khāila, śūnya kene pāta?
bālagopāla kibā khāila saba bhāta?

Synonyma

ke — kdo; anna-vyañjana khāila — to všechno jídlo snědl; śūnya kene pāta — proč je talíř prázdný; bāla-gopāla — Božstvo Bāla-gopāla; kibā khāila — snědl snad On; saba bhāta — veškerou rýži.

Překlad

„Potom se divila, kdo všechno to jídlo snědl. Říkala si: ,Proč je talíř prázdný?̀ Pochybovala, že by to snědlo Božstvo Bāla-gopāla.“