Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.276

Verš

sārvabhauma-saṅge tomāra ‘kaluṣa’ haila kṣaya
‘kalmaṣa’ ghucile jīva ‘kṛṣṇa-nāma’ laya

Synonyma

sārvabhauma-saṅge — díky Sārvabhaumově společnosti; tomāra — tvoje; kaluṣa — znečištění; haila kṣaya — je nyní zničeno; kalmaṣa — znečištění; ghucile — když odstraněno; jīva — živá bytost; kṛṣṇa-nāma — Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; laya — může zpívat.

Překlad

„Díky společnosti Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi je však nyní veškeré tvoje znečištění odstraněno. Člověk, jehož srdce je zbaveno veškerých nečistot, může zpívat mahā-mantru, Hare Kṛṣṇa.“