Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.89

Verš

āpane tāṅhāra upara karila śayana
‘śeṣa-śāyī-līlā’ prabhu kaila prakaṭana

Synonyma

āpane — osobně; tāṅhāra upara — na Advaitu Ācāryu; karila śayana — ulehl; śeṣa-śāyī-līlā — zábavy Śeṣaśāyī Viṣṇua; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila prakaṭana — předvedl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si lehl na Advaitu Ācāryu, který se vznášel na hladině a předvedl tak zábavu Śeṣaśāyī Viṣṇua.