Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.56

Verš

bhakta-gaṇa kāchi hāte kari’ mātra dhāya
āpane calila ratha, ṭānite nā pāya

Synonyma

bhakta-gaṇa — všichni oddaní; kāchi — lana; hāte — do rukou; kari' — beroucí; mātra — pouze; dhāya — jel; āpane — sám od sebe; calila — pohyboval se; ratha — vůz; ṭānite — táhnout; pāya — neměli příležitost.

Překlad

Vůz se ve skutečnosti pohyboval sám od sebe a oddaní pouze nesli lana v rukou. Protože se vůz pohyboval sám, nemuseli ho táhnout.