Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.55

Verš

āpane rathera pāche ṭhele māthā diyā
haḍ haḍ kari, ratha calila dhāiyā

Synonyma

āpane — osobně; rathera pāche — za vůz; ṭhele — tlačí; māthā diyā — svou hlavou; haḍ haḍ kari — vydávající rachotivý zvuk; ratha — vůz; calila — dal se do pohybu; dhāiyā — jedoucí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak přešel za vůz a opřel se do něj svou hlavou. V tu chvíli se vůz s rachotem rozjel.