Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.45

Verš

kāṅgālera bhojana-raṅga dekhe gaurahari
‘hari-bola’ bali’ tāre upadeśa kari

Synonyma

kāṅgālera — žebráků; bhojana-raṅga — jedení; dekhe — vidí; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hari-bola bali' — zpívající „Haribol“; tāre — jim; upadeśa kari — dává pokyn.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl žebráky jíst prasādam, zpíval „Haribol!“ a dal jim pokyn, aby zpívali svaté jméno.

Význam

V jedné své písni Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá:

miche māyāra vaśe,

yāccha bhese',
khāccha hābuḍubu, bhāi
jīva kṛṣṇa-dāsa,

e viśvāsa,
ka'rle ta' āra duḥkha nāi

„Ó lidé! Proč jste tak uchváceni vlnami oceánu nevědomosti? Pokud byste okamžitě přijali Pána Śrī Kṛṣṇu jako svého věčného pána, vlny iluze by vás nemohly odnést a veškeré vaše utrpení by tak skončilo.“ Kṛṣṇa řídí hmotný svět skrze tři kvality hmotné přírody a tomu odpovídají tři úrovně života – vyšší, střední a nižší. Na každé z těchto úrovní je však člověk zmítán vlnami hmotné přírody. Není podstatné, zda je někdo boháč, příslušník střední třídy či chudý žebrák. Dokud je pod vlivem tří kvalit hmotné přírody, musí nadále zakoušet tyto různé úrovně.

Śrī Caitanya Mahāprabhu proto žebrákům řekl, aby během přijímání prasādam zpívali „Haribol!“ Toto zpívání představuje uznání skutečnosti, že naše vlastní já je věčným služebníkem Kṛṣṇy. To je jediné řešení bez ohledu na společenské postavení. Každý je očarován māyou, a proto trpí. Tím nejlepším, co tedy můžeme udělat, je naučit se, jak se ze spárů māyi vymanit. Jak to lze udělat, vysvětluje Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Ten, kdo Mi slouží s naprostou oddaností a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překoná kvality hmotné přírody a tak se dostává na úroveň Brahmanu.“

Člověk může překonat vliv māyi a dosáhnout transcendentální úrovně, pokud bude souhlasit s tím, že se zapojí do oddané služby Pánu. Oddaná služba začíná śravaṇaṁ kīrtanam; a Śrī Caitanya Mahāprabhu proto žebrákům poradil, aby zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a povznesli se tak na transcendentální úroveň. Na transcendentální úrovni rozdíly mezi bohatými, střední třídou a chudými neexistují.