Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.251

Verš

ei paṭṭa-ḍorīte haya ‘śeṣa’-adhiṣṭhāna
daśa-mūrti hañā yeṅho seve bhagavān

Synonyma

ei paṭṭa-ḍorīte — v tomto provazu; haya — je; śeṣa-adhiṣṭhāna — sídlo Pána Śeṣa-nāgy; daśa-mūrti hañā — expandující se do deseti podob; yeṅho — který; seve — uctívá; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Rāmānandovi Vasuovi a Satyarājovi Khānovi řekl, že tento provaz je sídlem Pána Śeṣi, který se kvůli službě Nejvyšší Osobnosti Božství expanduje do deseti podob.

Význam

Pro popis Śeṣa-nāgy se obraťte na Ādi-līlu 5.123–124.