Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.241

Verš

sabā lañā nānā-raṅge karilā bhojana
sandhyā snāna kari’ kaila jagannātha daraśana

Synonyma

sabā lañā — se všemi oddanými; nānā-raṅge — s velkou radostí; karilā bhojana — přijal prasādam; sandhyā snāna kari' — po večerní koupeli; kaila — vykonal; jagannātha daraśana — návštěvu Pána Jagannātha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dokončil oběd a po večerní koupeli šel navštívit Pána Jagannātha.