Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.218

Verš

svarūpa kahe, — śrīvāsa, śuna sāvadhāne
vṛndāvana-sampad tomāra nāhi paḍe mane?

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; śrīvāsa — můj drahý Śrīvāsi; śuna sāvadhāne — poslouchej prosím dobře; vṛndāvana-sampad — bohatství Vrindávanu; tomāra — tvou; nāhi — ne; paḍe — padne; mane — do mysli.

Překlad

Svarūpa Dāmodara ostře odvětil: „Můj drahý Śrīvāsi, poslouchej mě prosím pozorně. Zapomněl jsi na transcendentální bohatství Vrindávanu.“