Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.158

Verš

evaṁ śaśaṅkāṁśu-virājitā niśāḥ
sa satya-kāmo ’nuratābalā-gaṇaḥ
siṣeva ātmany avaruddha-saurataḥ
sarvāḥ śarat-kāvya-kathā-rasāśrayāḥ

Synonyma

evam — tak; śaśaṅka-aṁśu — měsíčními paprsky; virājitāḥ — překrásné; niśāḥ — noci; saḥ — On; satya-kāmaḥ — Absolutní Pravda; anurata — ke které jsou přitahovány; abalā-gaṇaḥ — ženy; siṣeva — prováděl; ātmani — v Jeho vlastním Já; avaruddha-saurataḥ — Jeho transcendentální chtivá touha byla zastavena; sarvāḥ — všechny; śarat — na podzim; kāvya — poetická; kathā — slova; rasa-āśrayāḥ — plný všech transcendentálních nálad.

Překlad

„  ,Pán Śrī Kṛṣṇa, který je Absolutní Pravdou, si každé podzimní noci užíval tance rāsa. Tančil v měsíčním světle, se všemi transcendentálními náladami. Používal poetické výrazy a obklopil se ženami, které k Němu byly velmi přitahovány.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.25). Všechny gopī jsou transcendentální duše. Nikdy bychom si neměli myslet, že gopī a Kṛṣṇa mají hmotná těla. I Vrindávan-dhám je duchovní sídlo a tamní dny a noci, stromy, květiny, voda a vše ostatní je také duchovní. Není tam ani stopy po hmotném znečištění. Kṛṣṇa, který je Nejvyšší Brahman a Nadduše, se o nic hmotného nezajímá. Veškeré Jeho činnosti s gopīmi jsou duchovní a odehrávají se v duchovním světě. S hmotným světem nemají nic společného. Chtivé touhy Pána Kṛṣṇy i Jeho jednání s gopīmi jsou na duchovní úrovni. Pokud někdo chce byť jen uvažovat o vychutnávání Kṛṣṇových zábav s gopīmi, musí být nejdříve transcendentálně realizovaný. Ten, kdo je na světské úrovni, se nejdříve musí očistit následováním usměrňujících zásad. Teprve potom se může snažit porozumět Kṛṣṇovi a gopīm. Śrī Caitanya Mahāprabhu zde se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm hovoří o vztahu mezi Kṛṣṇou a gopīmi, takže se nejedná o žádné světské či erotické téma. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl jako sannyāsī v jednání se ženami velmi přísný. Kdyby gopī nebyly na transcendentální úrovni, Śrī Caitanya Mahāprabhu by se o nich Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu ani nezmínil. Tyto popisy se proto vůbec netýkají hmotných činností.