Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.133

Verš

bāndhiyā āniyā pāḍe lakṣmīra caraṇe
core yena daṇḍa kari’ laya nānā-dhane

Synonyma

bāndhiyā — když je spoutaly; āniyā — poté, co přivedly; pāḍe — přiměly je padnout na zem; lakṣmīra caraṇe — u lotosových nohou bohyně štěstí; core — zloději; yena — jako; daṇḍa kari' — poté, co byl potrestán; laya — odebírají; nānā-dhane — všechno bohatství.

Překlad

Služebnice Jagannāthovy služebníky svázaly, na ruce jim nasadily pouta a přinutily je padnout na zem k lotosovým nohám bohyně štěstí. Tito služebníci byli zatýkáni jako zloději, kterým se odebírá veškeré bohatství.

Význam

Když Pán Jagannātha začíná svoji slavnost vozů, ujišťuje bohyni štěstí, že se druhý den vrátí. Když se však nevrací, bohyně štěstí čeká dva až tři dny a potom začne mít pocit, že ji manžel zanedbává, což ji přirozeně velice rozhněvá. Bohatě ozdobí sebe i své společnice, vyjde z chrámu a čeká před hlavní branou. Tehdy její služebnice zajmou všechny hlavní služebníky Pána Jagannātha, přivedou je před ni a donutí padnout u jejích lotosových nohou.