Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.1

Verš

gauraḥ paśyann ātma-vṛndaiḥ
śrī-lakṣmī-vijayotsavam
śrutvā gopī-rasollāsaṁ
hṛṣṭaḥ premṇā nanarta saḥ

Synonyma

gauraḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; paśyan — když zhlédli; ātma-vṛndaiḥ — se svými osobními společníky; śrī-lakṣmī — bohyně štěstí; vijaya-utsavam — velkolepou slavnost; śrutvā — poté, co slyšel; gopīgopī; rasa-ullāsam — o nejvyšší vznešenosti nálad; hṛṣṭaḥ — velmi potěšený; premṇā — ve velké extázi lásky; nanarta — tančil; saḥ — On, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel v doprovodu svých osobních společníků na slavnost známou jako Lakṣmī-vijayotsava, kde vedl rozhovory o nejvyšší vznešenosti lásky gopī. Pouhé naslouchání o nich Jej nesmírně potěšilo a ve velké extázi lásky k Pánu se roztančil.