Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.96

Verš

kruddha hañā tāṅre kichu cāhe balibāre
āpani pratāparudra nivārila tāre

Synonyma

kruddha hañā — rozzlobený; tāṅre — Śrīvāsovi Ṭhākurovi; kichu — něco; cāhe — chce; balibāre — říci; āpani — osobně; pratāparudra — král Pratāparudra; nivārila — zastavil; tāre — jeho.

Překlad

Nahněvaný Haricandana se chystal Śrīvāsovi Ṭhākurovi něco říci, ale Mahārāja Pratāparudra ho osobně zastavil.