Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.57

Verš

kāśī-miśre kahe rājā prabhura mahimā
kāśī-miśra kahe, — tomāra bhāgyera nāhi sīmā

Synonyma

kāśī-miśre — Kāśīmu Miśrovi; kahe — řekl; rājā — král; prabhura mahimā — o slávě Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kāśī-miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; tomāra — tvého; bhāgyera — štěstí; nāhi — nejsou; sīmā — hranice.

Překlad

Král řekl Kāśīmu Miśrovi o slávě Pána, a ten odpověděl: „Ó králi, tvé štěstí nezná hranic!“