Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.35

Verš

nityānanda, advaita, haridāsa, vakreśvare
cāri jane ājñā dila nṛtya karibāre

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; advaita — Advaita Ācārya; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; vakreśvare — Vakreśvara Paṇḍita; cāri jane — těmto čtyřem; ājñā dila — Pán dal nařízení; nṛtya karibāre — tančit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil Nityānandovi Prabhuovi, Advaitovi Ācāryovi, Haridāsovi Ṭhākurovi a Vakreśvarovi Paṇḍitovi, aby každý z nich tančil v jedné z těchto čtyř skupin.